Trans guy là gì

Bạn đã biết về Trans guy? Hãy cùng xem Trans guy có những đặc điểm gì để dễ dàng nhận diện và phân biệt nhé!

Định nghĩa của Trans guy:

– Trans Guy (hay Transman, FTM, F2M, female-to-male) là người sinh ra trong cơ thể nữ, nhưng luôn nhìn nhận bản thân là nam. Ở Việt Nam gọi là người chuyển đổi giới tính nam.

– Không phải chỉ những người đã phẫu thuật chuyển đổi giới tính mới là Trans Guy  mà chưa chuyển giới cũng được gọi là Trans guy.

Trans guy

Đặc điểm của Trans guy:

– Giới tính sinh học (ở trong cơ thể): Nữ

– Bản dạng giới (nhìn nhận bản thân là / nghĩ mình là): Nam

– Phần lớn Trans Guy nhìn nhận bản thân là nam ngay từ khi bắt đầu có ý thức về giới tính (khi còn nhỏ) cũng như tất cả mọi người. Nói cách khác, Trans Guy sinh ra đã như vậy và như tất cả mọi người, Trans Guy không thể lựa chọn giới tính cho mình. Lưu ý: Có những trường hợp nhận thức về bản dạng giới của bản thân muộn như khi đã trưởng thành.

– Phần lớn Trans Guy khi chưa biết về khái niệm Trans Guy luôn nhầm lẫn bản thân là Lesbian (đồng tính nữ) hay Tomboy (nữ ăn mặc nam tính).

– Muốn được sinh ra là con trai, muốn là con trai (hoàn toàn xuất phát từ việc nhìn nhận bản thân là nam nên muốn trở về với đúng cơ thể, không từ các nguyên nhân có chủ ý khác).

– Thường ghét cơ thể nữ của bản thân, muốn giấu ngực.

– Nếu có tên khai sinh nữ tính thì thường ghét, cảm thấy xấu hổ vì tên của bản thân và muốn đổi tên.

– Nếu có giọng nói nữ tính thì thường cố làm giọng trầm.

– Muốn được thể hiện ra bên ngoài (thể hiện giới) gần với giới tính nam nhất có thể bằng việc cắt tóc và ăn mặc nam tính.

– Không phải tất cả Trans Guy đều muốn thực hiện việc chuyển đổi giới tính từ nữ sang nam (bao gồm sử dụng hormone nam và phẫu thuật chuyển đổi giới tính) vì nhiều lý do (kinh tế, gia đình, người yêu, v.v…).

Phân loại của Trans guy:

– Trans Guy bị thu hút / hấp dẫn bởi con trai: Trans Guy đồng tính (gay)

– Trans Guy bị thu hút / hấp dẫn bởi con gái: Trans Guy dị tính (straight)

– Trans Guy bị thu hút / hấp dẫn bởi cả con trai và con gái: Trans Guy song tính (bisexual)

– Trans Guy không bị thu hút / hấp dẫn bởi cả con trai và con gái: Trans Guy vô tính (asexual)

Quá trình chuyển đổi giới tính của Trans guy:

– Thể hiện trong xã hội: Đổi tên, cắt tóc, mặc quần áo nam tính, công khai giới tính bản thân với người thân, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, v.v…

– Liệu pháp chuyển đổi giới tính: Thực hiện liệu pháp thay thế hormone (HRT – hormone replacement therapy) và phẫu thuật chuyển đổi giới tính.

– Sự chấp thuận về mặt pháp luật: Thực hiện thủ tục đổi tên và / hoặc giới tính trên các giấy tờ.